Yukarı Çık

TBMM TUTANAKLARINDA YALOVA MİLLETVEKİLLERİ

11 Ekim 2020 Pazar 15:57:38
866 kez okundu.

 

 

2. bölüm.

Geçen hafta Yalova milletvekillerinden ilk üçüyle ilgili TBMM konuşmalarından örnekler sunmuştum. Yazımın ikinci bölümün e Yalova eski milletvekili Şükrü Önder’in 10. 04.2007 tarihinde TBMM Genel Kurulu’na hitaben yaptığı konuşmayla devam ediyorum.

IV- ŞÜKRÜ ÖNDER

Gündem dışı üçüncü söz, Yalova ilindeki doğal gaz ile çalışmakta olan enerji santralinin kömür yakıtlı enerji santraline dönüştürülmesi hakkında söz isteyen Yalova Milletvekili Şükrü Önder'e aittir.

Buyurun Sayın Önder.

                (CHP sıralarından alkışlar)

3.- Yalova Milletvekili Şükrü Önder'in, Yalova'da bir fabrikanın doğal gazla çalışan elektrik santralinin kömürle çalışır hâle getirilmesinin ozon tabakasına ve çevreye vereceği zararlara ilişkin gündem dışı konuşması…

ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. Öncelikle, başta siz olmak üzere, saygıdeğer milletvekillerimizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce, bugün -gerçekten, benim de uzun yıllar hizmet ettiğim- emniyet teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü, 162'nci yıl dönümü. Ben, bu teşkilata mensup bütün arkadaşlarımızı saygıyla selamlıyorum; görevleri esnasında şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum ve gazi olanlara da sağlık, mutluluk diliyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; söz almamızın sebebi, Yalova'mızda 1970'li yıllardan itibaren faaliyete geçen AKSA Fabrikasının daha evvel doğal gazla çalışan elektrik santralinin kömüre çevrilmesiyle ilgili olacak. Şimdi, gördüğünüz gibi, elimde bir proje var. Burada, ithal kömür yakıtlı akışkan yataklı "kojenerasyon santrali" adı altında bir santral kuruluyor. Bu santralin ismine baktığımızda, çoğumuzun belki ilk etapta anımsayamayacağı, hatırlayamayacağı bir isim, ama, bunun Türkçe karşılığı "kömür santrali." Bu kömür santrali dediğiniz santral nedir? Bugün Yatağan'ı inim inim inleten -ki, dünkü gazeteden şöyle bir kupür de kopardım: Yatağan'ı duman altı yapan santral- daha evvel Kütahya'da Seyitömer Termik Santrali de aynı şekilde Kütahya'nın üzerine kara bulutlar gibi çöken bir santralimiz. Dünyadaki teknoloji yavaş yavaş kömür santrallerini terk ediyor. NASA'nın yetkilileri her gün ayrı ayrı demeç veriyor: "Kömür santrallerini terk edin." Çünkü, özellikle bu santrallerin bacalarından çıkan "sera gazı" denilen gazların atmosferdeki ozon tabakasını deldiği ve dünyamıza çok büyük zarar verdiği ifade edilmektedir. Bunlar terk edilmesi gerekirken, Yalova'da böylesine bir kömür santrali kurulmak isteniyor. Yalova'yı çoğunuz biliyorsunuz, hepiniz biliyorsunuz. Yalova, bugün, Türkiye'de, kapsadığı orman bakımından -yüzde 60 civarında- sayılı iller arasındadır. İstanbul'un geçmişte yüzde 50'sini diyebileceğimiz, ama, bugün yüzde 30'unu, yüzde 20'sini sebzesini karşılayan, meyvesini karşılayan, çiçeğini karşılayan bir şehir. 1935'li yıllardan bu yana, Yalova, Türkiye'nin çiçeğini karşılamıştır. Yalova, çiçekçilikle anılan bir şehirdir; Yalova, kaplıcasıyla anılan bir şehirdir; Yalova, yazlık -22 - TBMM B: 86 10 .4 . 2007 O: 1 turizmiyle anılan bir şehirdir. Ancak, bu santral yapıldığında, Yalova'da, bana göre, hayat duracak, kim ne derse desin. Yatağan'ı gördüm, Kütahya'yı gördüm, başka illeri de kısmen gördüm. Yaşadığım olayları bana kimse kılıf giydirip bu böyle olacak diye anlatmasın. Biz bu olaya şiddetle karşıyız. Yalova milletvekilleri olarak CHP milletvekilimizle bu konuda oturduk, kamuoyunun sesini dinledik ve Yalova'ya bu santralin kurulmaması yönünde gerekli adımlarımızı attık. Yalova'da bir imza kampanyası başlattık. Bu imza kampanyası yoğun bir şekilde devam ediyor ve Yalovalının bu konuda büyük bir tepkisi var. Sayın Bakanım, özellikle müracaat aşamasında çok enteresan gelişmeler var. Ben şöyle izah etmek istiyorum: Böyle bir duyum aldığımızda, öncelikle kendi teşkilatımın il başkanına sordum, dedim ki, bir kömür santrali kurulacakmış, bilgin var mı? "Hayır, yok." Milletvekilimiz geliyor, "Sayın Vekilim, bir kömür santrali kurulacakmış." "Hayır, yok. Haberimiz yok." İlin yetkilisi Sayın Valiye soruyoruz, Sayın Valim, bir kömür santrali kurulacakmış, nedir konu? Diyor ki: "Vekilim, böyle bir talep de yok, böyle bir haberimiz de yok." Ve biz bunları konuşurken dosya Ankara'ya geliyor, Ankara'da işlemler yavaş yavaş kendiliğinden yürüyor. Bir bakıyoruz ki, direkt Yalova Çevre Müdürlüğünün emrine yazı gidiyor, nasıl gittiği de meçhul! Yalova Valiliği emrine yazılan bir yazının mutlaka ve mutlaka valilikten işlem görmesi lazım. Sayın Bakanım, ben bunları sizin dikkatinize sunmak istiyorum ve 70-80 kişinin katıldığı bir bölgede toplantı yapılıyor, "Yalova kamuoyu adına bilgilendirme toplantısı..." Evet, 80 kişinin, bir beldede... Ve o beldede oturanlar zaten santralde çalışanlar ve kamyonuyla onun nakliyesini yapan insanlar. Herkes elini kaldırıyor, "Uygundur..." Ancak, bu, Yalova'nın sesi değil. Yalova'nın sesini Yalova'da biz duyurduk. Yetmedi, milletvekillerine, milletvekilleri olarak bu kürsüden de duyurmayı kendimize borç bildik. Eminim ki, Sayın Bakanımız, bununla ilgili çok ciddi söyleyeceği şeyler var. Sağ olsunlar, biz kendisine konuyu aktardığımızda gerekli cevabını vereceğini ifade etti. Biz Yalova'ya kömür santrali kurulmasını istemiyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Önder, lütfen toparlayınız. Buyurun.

ŞÜKRÜ ÖNDER (Devamla) - Peki Başkanım. Biz AKSA Fabrikası yetkililerine, AKKÖK Grubuna şunu söyledik: Lütfen, kamuoyunun sesine kulak verin. 1970'li yıllardan beri, hem Yalova'ya katkınız oldu hem Türkiye ekonomisine katkınız oldu. Bu inkâr edilemez. Ama,AKSA'yı da dünya markası yapan Yalova'nın insanlarıdır, Yalova'nın alın terini akıtan insanlarıdır. O alın terini akıtan insanların da sesine mutlaka kulak verilmesi lazım. Biz, tekrar altını çizerek ifade etmemiz gerekiyorsa, bu kömür santraline şiddetle tepki gösteriyoruz. Evvelki sene Çevre ve Orman Bakanımız, Türkiye çapında kent ormanları açmak suretiyle insanlarımızı doğaya alıştırmayı, doğayı sevmeyi öğrettiler, gösterdiler ve çaba sarf ettiler ve sağ olsunlar Yalova'da da bir kent ormanı açıldı. Bundan iki hafta evvel de, yine orman müdürlüğümüzün, Valimizin başkanlığında Yalova'da ayrı bir orman sahası teşekkül ettirildi, jandarma komutanlığımıza verildi. Biz, ağaçlandırma yönünden, orman kazanma yönünden çaba gösterirken karşımıza böyle bir santral çıktı. Bunun ben şahsen kabul edilebilirliğini kesinlikle ve kesinlikle düşünmüyorum. Bundan sonraki çalışmalarda kendilerinin, AKKÖK Grubunun lütfen daha dikkatli olup, bu konuyu bir daha masaya yatırmalarını ve atacakları adımları tedbirli atmalarını kendilerinden hassaten rica ediyorum. Bütün Yalova halkı adına sizleri saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

10 . 4.2007

 

Haber Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.


Haber Portalı