Yukarı Çık

Medyadaki güzellik anlayışının tasviri

8 Ekim 2019 Salı 16:51:33
532 kez okundu.

 

 

Genel medya araçlarında (televizyon, dergi, sosyal medya) idealize edilen beden görüntülerine sürekli maruz kalmak özellikle kadınları olumsuz yönde etkilemektedir. Gösterilen kadın karakterler güzellik mitinden büyük ölçüde etkilenir. Bu mite göre kadınlar, kusursuz bir cilde, ince bir bedene sahiptir ve toplumda algılandığı gibi güzelliğin tüm bileşenlerini içerir. Küreselleşmenin bir sonucu olarak da bu mit kültürler ve toplumlar arasında giderek yaygınlaştırılmaktadır. Yaygınlaşan bu algı, toplumun geneline hâkim olmaya başlayan güzellik kaygısını ortaya çıkarmaktadır.

Güzellik anlayışının her geçen gün daha net sınırlarla belirlendiği bir toplumda, bu algıyı yıkmak adına atılan adımlar durumu iyileştirmekten çok kötüleştiriyor. Özellikle dünyaca ünlü ve sürekli göz önünde olan markalar medya aracılığıyla çoğunluğun iyi-kötü, güzel-çirkin, doğru-yanlış algısı üzerinde etki sahibidir. Dolayısıyla, atılan her adımın toplumda nasıl bir yansıması olabileceği konusunda iyi düşünülüp atılması gerekir. Hele ki toplumsal mesaj verilmek isteniyorsa…

 

Kadının görsel pazarlaması son bulmalı..

 

Konu güzellik algısını yıkmak olduğunda, güzel-çirkin algısını sözde çirkin olarak nitelendirilen bir model kullanarak “bakın güzellik algısını değiştiriyoruz, bu kadın çirkin olarak değerlendiriliyor ama aslında güzel” mesajı vererek kırmaya çalışmak, gösterilen modeli çirkinliğin örneği olarak sunmaktır aslında.

Dahası, güzellik algısını değiştirmek adına yapıldığı söylenen bu seçimden sonra konunun medyaya yansımalarına baktığımızda tartışılan konu sadece modelin güzelliği, çirkinliği veya bu defa iç güzelliğe önem verilmiş olması. Ki bu tartışma da iç güzelliğin dış güzellik ne kadar kusurluysa o kadar ön planda olduğu algısını vurguluyor.

Bunun yerine, cinsiyet kavramının ön planda olmadığı kadın yerine ürün odaklı pazarlama teknikleri kullanmak, vazife edinilen o yüce amaca daha doğru hizmet edebilirdi.

 

Medyada kadın..

 

Tarihin ilk aşamasında, medya yalnızca erkekler tarafından yönetiliyordu. Dolayısıyla, erkeklerin ve kadınların medya yansımaları erkeklerin tercihlerine göre şekillendirilirdi. Başka bir deyişle, erkekler gerçekte görmek istedikleri kadın ve erkeklerin medya yansımalarını yaratıyordu. Günümüzde medyanın kadınlığı, bağımsız ve güçlü kadınlarla daha fazla ilişkilendirdiği gerçeğine rağmen, kadınların cinsel öğelerle yansıtılması ve objeleştirilmesi hala devam ediyor.

Medyada kadın ve erkeğin kullanılış şekli, içinde bulunulan zamana ve kültür yapısına göre toplumlar arasında farklılık gösterir. Toplumun kültürel, sosyal ve ailevi yapısından sonra kadın ve erkek algısının belirlendiği en etkili araç medyadır. Bu bakımdan, kadınların medyadaki imajının değişmesi, toplumda karşılaştıkları algıların ve klişelerin değişmesine de yardımcı olur. Tabii burada değişen imaj kadının fiziksel görüntüsünün ya da güzellik algısının nasıl olması gerektiği değildir. Yıllar boyu medya aracılığıyla empoze edilen; kadının görünümünün nasıl olması gerektiği, anneliği, yaşayış tarzı ve toplumdaki yeri ile ilgili belli kalıpların değişmesine yönelik adımlar atmaktır.

 

Güzellik algısını oluşturmaktan ya da değiştirmeye çalışmaktan vazgeçilmeli

 

İdeal erkek ve kadın modelinden ziyade medyanın gücü topluma daha yararlı konularda kullanılmalı. Konu ile ilgili, tasvir edilen her model, söylenen her söz ya da atılan her adım fiziksel özelliklerin ne olup ne olmaması gerektiği konusunda bir tartışma ortamı yaratmaktan başka hiçbir işe yaramıyor. Medyadaki güzellik algısı sonucu ortaya çıkan tek tip insan modeli zamanla kısır bir düşünce yapısına sebep olmakla kalmayıp, bu konunun tartışma konusu olarak son bulması yapılan her adımı sonuçsuz bırakıyor.Bu konuda atılacak en sağlıklı ve etkili adım, marka yüzlerini çeşitli kadın profilleri ile çeşitlendirip güzellik algısını iyi ya da kötü yönde manipüle etmeye çalışmak yerine, pazarlamada kullanılan bütün bu kadın ve erkek rollerinin kullanımının engellenmesi ya da kullanılma şeklinin değiştirilmesi olacaktır. Hali hazırda bir profil ön plana çıkarılmadığı sürece güzellik algısı diye bir durum da olmayacaktır.

 

 

 


 

 

Haber Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.


Haber Portalı