Yukarı Çık

YALOVA’DAKİ KOYUNHİSAR SAVAŞI

6 Ocak 2019 Pazar 16:09:51
659 kez okundu.

 

Bu hafta sizlerle Mehmet Neşri’ninCihannümâ-i Tevârih-i Âl-i Osman adlı kitabının Yalova ile ilgili kısmını ele alacağız.

Yazımın başlığını Yalova’daki Koyun Hisar Savaşı olarak yazdım.

Çünkü Osman Gazi’nin 1302 yılında Bursa ili Yenişehir ilçesi Koyun Hisar ya da diğer adı Hamidiye köyü civarında Bizans tekfurlarıyla yaptığı savaş, bizim Yalova-Altınova bölgesinde yapılan Koyun Hisar Savaşı’ndan farklıdır.

Bizim Koyun Hisar Savaşı 1326 yılında Orhan Gazi zamanında İznik Kalesi’nin fethinden önce Altınova bölgesinde olmuştur.

Yani en eski tarih kitaplarında çok açık ve net görülmektedir ki Yalak Ova ya da Yalak Dere bugünkü Altınova yerleşimine ait isimdir. Ve bu vadide İznik yönünden gelecek tüm tehlikeleri önlemek için yapılmış iki kale bulunmaktadır. Biri Koyun Hisar, diğeri de Çoban Kale’dir.

Tarihi anlatımları birbirine karıştıran mevki de bizim Altınova bölgesindeki Koyun Hisar kalesinin tüm tarih kitaplarında isminin geçmesidir. Kocaeli’nin fethinin başlangıcı burasıdır.

Çok fazla yorum yapmadan ilgili kitabın 43 ve 44. sayfasının sadeleştirilmiş halini sizlerle paylaşıyorum:

 

“Ol vakit İznikmid sahibesi bir hatun idi. İstanbul tekfuru ile alakası var idi. YalakOva’daki hisarda bir kâfir var idi. Balakonya derlerdi. Yalak Ova’nın sahibi idi. Daha ilerisinde bir hisar dahi vardı. Ona Koyun Hisar’ı derlerdi. Balankonya’nın bir kardeşi dahi var idi. Adına Kalayun derlerdi. Bu küçük hisar onun idi. Gaziler birlik olup bu hisarın üzerine varıp cenge tutuştular. Kalayun’un göğsüne ok dokundu. Ol kişi hemen öldü. Bu sırada Orhan dahi İznikmid üzerine yürüdü. Ol hatun adamlarını topladı. “Ben bu Türk ile çıkışamam. Zira ki bizden kimse ölürse ziyan olur gider. Boşuna ölmüş olur. Eğer onlardan ölürse bizimle kan düşmanı olurlar. Şimdi üzerimizden Türk gitmese gerek. Çarekaleyi eman dileyerek vermektir.” dedi. Toplayıp danıştığı kimseler dahi bu işe cevap olarak hatunun hazırda olan adamını Orhan’a göndermesini istedi. “Anlaşma yapalım. Bize ziyanınız değmesin. Kaleyi teslim edelim. Biz İstanbul’a gidelim.”

                Orhan dahi kabul etti. Ol hatun teklif etti. “Gece çıkarım. Bana adam koşun. Tâki Türk’ten kimse bize el uzatmasın.”

                Orhan adam koyup kimsenin kâfirin yolunda kast etmesine ya da yasak koymasına müsaade etmedi. Hatta Orhan buyurdu ki: “Kendi seçimine bağlı olarak isteyen kalede dura, isteyen de gide. Kimse kimseye zarar etmeye” dedi.

                Ol hatun gemiler hazırladı. İskeleye inip dilediğince mal ve giysiyi gemilere yükleyip İstanbul’a gitti. Gaziler gelerek bu kaleyi mesken tuttular.

                Orhan dahi Süleyman Paşa’yı İznikmid’e koydu. O da kiliseleri mescide çevirdi. Ve büyük bir kiliseyi medrese etti. Ve halen medresedir. Ol yere şimdi Kara Mürsellü derler. Şimdi dahi ol yerde lakapla anılanlar vardır. Ve dahi Yalak Ovası’nı tımar erlerine paylaştırdılar. Ki bu sahil boyunu korusunlar. Ta ki İstanbul’dan gemi gelip vurmaya. Ve dahi Akça Koca’ya bağlı gazileri bu vilayette topladılar. Ermeni Pazarı’nı, Tahtalı’yı ve Kandıra vilayetini Akbaş’a verdiler. Bunların neslinden şimdi dahi vardır. Fazlullah Efendi kim Gökboza’da tekkesi vardır. Kocaeli’nin ve Konurpa’nın ve Bolu vilayetinin fethinin aslı ve hakikati budur.”

                Koyun Hisar meselesiyle ilgili en eski tarih kitaplarının ilgili bölümlerini araştırmaya devam ediyorum. Çevirisini yaptığım bölümleri siz kıymetli okurlarımla paylaşacağım. Yorumlar da size ait olacak.

                Bu çalışmanın sonucunda da Yalova’nın genel bir tarih çalışmasının alt yapısını oluşturacağım. Zaman alacak çalışmalar. Lakin elde ettiğim bilgileri Yalova kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğim.

                Elde ettiğim ilk bilgilere gelince.

                Yalak Ova, Yalova’nın ismi değildir.

                Bugünkü Altınova ve çevresinin adıdır.

                O tarihlerde İstanbul’a giden yolu en kilit noktasıdır.

                Nitekim buradaki kaleleri Orhan Gazi fethederek İstanbul’a giden yolu açmıştır.

                Aynı zamanda İznik kalesine gelebilecek tüm yardım hamlelerinin de önüne geçmiştir.

                1326-1327 yıllarında Altınova bölgesindeki Koyun Hisar ve Çoban Kale düşünce hemen ardından Kocaeli fethedilmiştir. Bölgeyle ilgili askeri kimliklere gelince:

                Abdurrahman Gazi

                Akça Koca

                Süleyman Şah

                Orhan Gazi

                Aykut Alp

                Akbaş Gazi

                Bahişlü Gazi

                Yalova sınırları içinde geçen olaylarda Osman Gazi’nin adı hiç geçmez.

                Bütün bu değerlendirmeleri tüm eserlerin Yalova ile ilgili bölümlerini tasnif ettikten sonra elbette daha sağlıklı bir şekilde yapacağız.

                Kalın sağlıcakla…

               

Haber Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.


Haber Portalı