Yukarı Çık
‘Çok yıldızlı projeleri hayata geçiriyoruz’
14 Mayıs 2020 Perşembe 16:08:59
1035 kez okundu.

 

 

Haber / Esin KAYA

 

Türkiye’nin her alanda daha da güçlü hale getirilmesi konusunda DSİ’ye de önemli görevler düştüğünün altını çizen DSİ Genel Müdür V. Kaya Yıldız, “DSİ olarak bizlere düşen görev; Ülkemizin kalkınması ve muasır medeniyet seviyesine yükselmesi adına yatırımlarımızı arttırarak devam ettirmek, devletimizin bize verdiği vazifeleri en iyi şekilde yapmak için çaba sarf etmektir. Bu çerçevede ülkemizin en büyük yatırımcı kuruluşu olan DSİ’ye çok önemli görevler düşmektedir. Bu bilinçle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

DSİ’nin su temini konusunda çok önemli çalışmalar ifa ettiğini belirten Genel Müdür V. Yıldız, “Vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli içme suyuna, gelişmekte olan sanayimizin enerjiye, tarımımızın modern sulamaya ve tarım alanlarının ve yerleşim merkezlerinin taşkınlardan korunmaya ihtiyacı aşikârdır.  Bu bağlamda geriye dönüp baktığımızda, yüzlerce baraj, gölet ve hidroelektrik santral işletmeye alınmış, toplamda sulanan alan 66,5 Milyon dekara çıkmıştır. Esasen baraj ve gölet gibi depolama tesislerimizde biriktirilen sular faaliyetlerimizin çıkış noktasını oluşturmaktadır. Zira bu tesislerde depoladığımız sulardan tarımsal sulama, enerji üretimi, içme, kullanma ve sanayi suyu temini maksadıyla faydalandığımız gibi feyezan akımlarının kontrolünü sağlayarak taşkın zararlarını da azaltıyoruz. Türkiye’de ziraî üretimin üçte ikisi DSİ sulamaları vasıtasıyla gerçekleşmekte olup sulama projeleri neticesinde proje alanında gayri safi millî ziraî gelir yaklaşık 5 kat artmaktadır” diye konuştu.

Suyun günümüzde daha önce hiç olmadığı kadar kıymetli hale geldiğini belirten Yıldız, şöyle devam etti: “Nüfus artışı, kontrolsüz sanayileşme, kentleşme ve kirlilik, sınırlı su kaynaklarımızın üzerindeki baskıyı giderek arttırmaktadır. Günümüzde etkileri hissedilir derecede artan küresel ısınma ve iklim değişikliği de tatlı su kaynaklarımız üzerinde ilave strese sebep olmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığımız, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğümüz tüm bu etkenlerin ağır yükü altında bulunan su kaynaklarımızın korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla çalışmalarını yoğun biçimde sürdürmektedir. İlgili kurum, kuruluş ve tüm paydaşlarla işbirliği içinde gerek gıda güvenliğinin temini, gerekse enerji arz güvenliğinin sağlanması açısından kilit role sahip olan su kaynaklarımızın optimum seviyede değerlendirilmesi çerçevesinde çevre ve tabiatla uyumlu projeler geliştiriliyor ve hayata geçiriliyor.”

DSİ Genel Müdürlüğü olarak özellikle son 17 yılda devasa büyüklükte baraj, gölet, sulama tesisi, içmesuyu ve arıtma tesisi, atıksu arıtma tesisleri, hidroelektrik santralleri inşa ettiklerini çok sayıda derenin ıslahını gerçekleştirdiklerini ve bununla birlikte sosyal yaşam alanları oluşturarak vatandaşların istifadesine sunduklarının altını çizen Yıldız, “Bu dönemde 592 adet baraj, 587 HES, 385 adet gölet, 1.389 sulama tesisi, 222 adet toplulaştırma, 248içmesuyu tesisi, 18atıksu tesisi, 4.952 taşkın koruma tesisi olmak üzere toplam8.393 tesisiAziz milletimizin hizmete sunduk” dedi.

‘SULANMADIK ARAZİ KALMAYACAK’..

Genel Müdür V. Yıldız, “Ülkemizin 85 milyon dekar olan ekonomik sulanabilir arazisinin yüzde 78’i yani 66,5 milyon dekarı sulamaya açılmıştır. Sulamaya açılan 66,5 milyon dekar arazide uygun ziraat usulleri ve ürün deseniyle tarım yapılması durumunda takriben yıllık 49,5 milyar TL zirai gelir artışı sağlanması mümkündür” şeklinde konuştu.

Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığını, bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerini tercih ettiklerini ifade eden Yıldız, “Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda % 35, damla sulamalarda ise % 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ederken bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir” ifadelerini kullandı.

‘ŞEHİRLERİMİZİN İÇME SUYU PROBLEMİNE KÖKLÜ ÇÖZÜM’..

İçme suyu temininin en önemli konulardan biri olduğunu ifade eden Yıldız, “81 vilayetimiz için İçme Suyu Eylem Planları hazırlandı. Son 17 yılda işletmeye aldığımız 248 adet içmesuyu projesi ile 43 milyon vatandaşımıza içme suyu temin edildi. Tamamlanan modern içmesuyu arıtma tesisleri ile günde 8,6 milyon metreküp AB standartlarında arıtılmış su üretilmektedir” diye konuştu.

‘HİDROELEKTRİK ENERJİDE DEV HAMLE’..

Yerli ve milli kaynaklara önemli yatırım yapıldığını ifade eden Kaya Yıldız, şunları ifade etti: “2003 yılında 44 milyar kilovat saat olan hidroelektrik enerji üretim kapasitemizi 2020 yılı Mayıs başı itibariyle 102,1 milyar kilovat saate yükseltilmiş böylelikle kaynaklar içinde HES’ler 1. sırayı almıştır. Ülkemizde yanan her üç ampulden birini HES’ler aydınlatmaktadır. Hedefimiz 2023 yılına kadar 135 milyar kilovat saat hidroelektrik enerji üretim kapasitesine ulaşmaktır. Hizmete alınan 565 adet hidroelektrik santralinde üretilen 895 milyar kilovatsaat elektrik ile ülke ekonomisine bugüne kadar 233 milyar liralık katkı sağlandı.”

‘TOPLULAŞTIRMADA BAŞARI YAKALANACAK’..

DSİ tarafından yürütülen toplulaştırma çalışmaları hakkında da açıklama yapan DSİ Genel Müdür V. Kaya Yıldız, şöyle devam etti: “Ülkemizde toplulaştırma yapılmaya uygun 14,3 Milyon hektar alan bulunuyor. 8,2 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları devam ediyor. 2018 yılında 496 bin hektar, 2019 yılında ise 619 bin hektar alanda tescil çalışmaları tamamlandı. 2019 sonu itibari ile 4,22 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tescili sağlanmış, 3,98 milyon hektar alanda ise toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Toplulaştırma ile köy merkezi ile parseller arası yol mesafesi, harcanan zaman, yakıt ve masraflar azalır, çiftçi gelirinde en az %25 artış sağlanır. GAP Bölgesi’nde ana kanal ve sulama şebekeleri için ihtiyaç duyulan 60.000 ha arazi, toplulaştırma projeleri kapsamında sağlanmış olup, kamulaştırma bedelinden yaklaşık 3,6 milyar TL tasarruf edildi. Karayolları ile yapılan protokol sonucu 16 adet güzergâhta toplam 616 km’lik koridor kamulaştırma bedeli ödenmeden boşaltılmış olup, yaklaşık 1.3 Milyar TL tasarruf sağlandı.”

 

Haber Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.


Haber Portalı